Perusparannus- ja korjaussuunnittelu

Lukuisten perusparannus- ja korjaushankkeiden myötä Suunnittelutoimisto Plaanari Oy:lle on muodostunut vahva osaaminen korjattavien kohteiden teknisestä toteutuksesta ja perusparannustyön kannattavuudesta.

Perusparannnus- ja korjaushankkeen lähtökohdiksi tehdään kiinteistön kuntoarvio, joko laajamittaisena arviona hankesuunnittelun pohjaksi tai suppeampana jo päätetyn työn teknisiksi pohjatiedoiksi.

Perusparantamisen yhteydessä kannattaa myös hyödyntää kiinteistön vajaakäyttöiset tilat esim. asuintiloiksi.

» Tutustu perusparannus- ja korjauskohteisiimme